Med engelsk som modersmål kan jeg hjælpe dit firma med tekstforfatning og korrekturlæsning på engelsk, samt engelsk/dansk oversættelse.

 • Udformning af engelsk tekster
  • Til markedsføring, meddelelser, internt- og eksternt kommunikation, mm.
  • Fra eksisterende tekster, samtaler eller en kombination af kilder
  • Vælg mellem britisk og amerikansk engelsk
 • Korrekturlæsning af engelsk tekster
 • Oversættelser fra dansk til engelsk, eller engelsk til dansk

As a native English speaker, I can help your company with writing and editing English texts, as well as English-Danish translations.

 • English content creation
  • For promotion, marketing, press releases, internal and external communication, etc.
  • From existing texts, conversations or a combination of sources
  • Choose from British or American English
 • Editing and correcting English texts
 • Translation from Danish to English or English to Danish

Say it in English

My native English will give you polished, professional texts. Read more about my pricing models.